El Pla d’Acció Municipal de Sant Quirze del Vallès 2008-2011 és el conjunt de línies estratègiques o el full de ruta d’aquest mandat. Les propostes, il·lusions
i actuacions que posen els fonaments del Sant Quirze que volem.

Aquest primer document que presentem és la base sobre la qual tota la ciutadania
i els agents socials del municipi han d’intervenir per tal de conferir-li la pluralitat de punts de vista i d’aportacions que cal perquè la ciutat que volem i per la que treballem, sigui la ciutat que respon a les necessitats de tots i totes les que hi vivim.

Així, el PAM ha de convertir-se en l’eina de fer ciutadania, d’implicar els quirzetencs
i les quirzetenques en les accions de govern i, sobretot, per definir el futur del municipi.

 
Sant Quirze Viu · PLA d'ACTUACIÓ MUNICIPAL · Ajuntament de Sant Quirze del Vallès